Solenergi

I den pågående energiomställningen och utveckling av den framtida staden har produktion av fossilfri solel och solvärme en viktig roll för att nå nationella och internationella energi- och klimatmål.