Kommer tillståndsprocesserna stå i vägen för samhällsomställningen?

De långa tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad som vi har i dag är ett stort hinder för så väl klimatneutral industri som en elektrifierad transportsektor. Att processerna effektiviseras och ansökningstiderna förkortas är därför helt avgörande för att Sverige som land ska kunna lyckas med samhällsomställningen och det övergripande syftet – att klara klimatmålen.


Jonas Rune
Sektionschef Ekologi och ytvatten
Sverige