Sveriges energisystem – hur skapar vi mer resurseffektiva system med lägre utsläpp?

För att nå Sveriges klimatmål med netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045 förväntas ett av sätten vara en ökad elektrifiering, men med ökad elanvändning kommer även utmaningar, inte minst när det gäller balansering. Sveriges många fjärrvärmesystem bidrar också och där finns utmaningar kring bränslen och systemoptimering för ytterligare resurseffektivitet.


Lösningar för balansering i elsystemet samt kraftvärmens förutsättningar – en studie om potentialer, utsläpp, hinder, incitament och styrmedel.
Gå till sammanfattning och nedladdning av rapport

Mot lägre temperaturer i befintliga fjärrvärmesystem – en studie om hinder, incitament och styrmedel.
Gå till sammanfattning och nedladdning av rapport

Lägre utsläpp från fjärrvärmens topplast och reserv – en studie om hinder, incitament och styrmedel.
Gå till sammanfattning och nedladdning av rapport