WSP sprider Nollvisionen i världen

WSP har tagit fram Vision Zero Handbook, en global handbok om Nollvisionen för trafiksäkerhet. Genom att globalt införliva Nollvisionen i våra projekt, kan WSP bidra till att skapa säkrare vägar och gator, och därmed minska antalet som skadas och omkommer i trafiken.

Var 23:e sekund dör en människa i trafiken i världen. Det blir 1,35 miljoner människor per år. Vi på WSP kan, genom att utforma städer och infrastruktur så säkert som möjligt, bidra till att minska mänskligt lidande och att frigöra resurser. Min förhoppning är att handboken kan inspirera medarbetare på WSP i hela världen att söka så trafiksäkra lösningar som möjligt och därmed också bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål.
Karin Hassner Trafiksäkerhetsexpert på WSP Sverige, medverkat i framtagandet av handboken