I de sydöstra delarna av Uppsala ska det de kommande årtiondena växa fram flera nya stadsdelar. WSP har på uppdrag av Uppsala kommun tagit fram en hållbarhetsbedömning tillhörande den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna. Plats

  • Uppsala

Uppdragsgivare

  • Uppsala kommun

Projektstatus

  • 2017–2021
Marker i sydöstra delarna av Uppsala.