Markexploatering och fastighetsjuridik

För att samhällen ska kunna blomstra behöver vi ta ansvar för framtiden. Det är därför som WSP arbetar för att säkerställa att våra städer och miljöer är redo för de utmaningar som ligger framför oss. Som en ledande leverantör av tjänster inom stadsutveckling fokuserar vi på frågor som markexploatering och fastighetsjuridik. Vi har en viktig roll att spela genom att planera, utforma, hantera och konstruera våra samhällen.

 


Erfaren och inspirerande kursledare från WSP håller i specialanpassad utbildning inom bland annat olika metoder och utrustning för recipientprovtagning.

Projektledning

WSP tillhandahåller projektledning för kundens räkning i stadsbyggnadsprocessens olika skeden. Från initiering, förstudie, planprogram och detaljplan till bygglov och genomförande. Vi upprättar projektbeskrivning och andra styrdokument, inkluderande uppföljning av tidplan, budget, resurser, risker, kommunikation m.m och navigerar i samspelet mellan olika kommunala förvaltningar och funktioner i relation till politiska beslutsprocesser och andra intressenter.

 

två händer som håller i varsin penna och skriver på papper.
Bostadsområde, bild tagen uppifrån
Lyftkranar på ett bygge.
En hand som pekar med en penna på ett papper, samt någon som skriver på en dator.