WSP gör preliminär riskbedömning åt Hufvudstaden

I ett förändrat klimat kommer troligen skyfall och översvämningar att bli allt vanligare och därmed finns också stora risker att hus och egendom kan få omfattande skador. Som ett led i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Fastighetsbolaget Hufvudstaden tagit hjälp av WSP för att titta på hela fastighetsbeståndet i Stockholm och Göteborg ur ett skyfallsperspektiv.Plats

  • Göteborg
  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Hufvudstaden

Hur ser det ut på platsen kring fastigheten? Var kan vattnet tränga in i huset?  Vilka är de största riskerna för varje enskilt hus vid extrem nederbörd?

Mikael Larsson Thymé är miljökonsult på WSP och den som håller i undersökningarna åt Hufvudstaden. 

-Hufvudstaden är en långsiktig fastighetsägare och att screena sin portfölj för att kartlägga kommande klimatrisker är ett ansvarsfullt långsiktigt agerande. Det är även mycket positivt att privata sektorn vidtar åtgärder och förbereder sig för klimatförändringar innan det blir ett krav från exempelvis försäkringsbolagen. 

-Våra inventeringar åt Hufvudstaden innebär också att vi för dialoger med berörda parter, säger Mikael Larsson Thymé. Det lönar sig för alla att samarbeta för att minimera riskerna för kraftiga översvämningar. Tillsammans kan vi arbeta proaktivt och förhoppningsvis slippa dyrbara skador vid skyfall.

För mer information, kontakta Mikael Larsson Thymé, 010-722 85 31, [email protected].

Läs mer om hur vi förebygger översvämningar i svenska städer.

Översvämningarna: ”Dra på gummistövlar lite oftare”