Fordonsindustrin

Vi erbjuder kompletta tekniska tjänster som täcker hela kedjan från utveckling till produktion inom fordonsindustrin.


Med en årlig global produktion på över 87 miljoner motorfordon är fordonsbranschen en av världens viktigaste ekonomiska sektorer. Branschen kännetecknas numera av utvecklingen mot miljövänligare motorfordon som hybrid och batteridrift för att bättre möta västvärldens allt strängare utsläppskrav.

WSP har en lång tradition av arbete inom fordonssektorn som går tillbaka till 40-talet. Vi erbjuder kompletta tekniska tjänster som täcker hela kedjan från forskning och utveckling (R&D) via tillverkningen till fordonseftermarknaden. För att kunna uppfylla kundens verksamhetsmål har vi utvecklat en helhetsstrategi som gör det möjligt att leda projekt från början till slut med hjälp av ett EPCM-program (Engineering, Procurement, Construction Management). 

WSP är idag en betydande leverantör till fordonsindustrin för testautomationssystem som används bland annat för utveckling av motorer, drivlinor, hybridsystem för provning av produktens prestanda, hållbarhet, kvalitetssäkring av nya funktioner samt certifieringsprovning.

Mer information hittas här: www.comtest.se

 

Tjänster

 • Miljötjänster
 • R&D tjänster
 • Projektledning
 • Byggprojektering
 • Installationsledning
 • Maskinteknik
 • Elektroteknik
 • VVS
 • Industriell HVAC
 • Industriell Automation
 • Testautomationssystem – ComTest

 

Vi kan erbjuda kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik, projektledning och verifiering. WSP har tillsammans med olika leverantörspartners möjligheten att leverera helhetslösningar där ComTest är en central del i våra leveranser.

Vi har även omfattande erfarenhet av att erbjuda miljötjänster till fordonsindustrin. Inom projektledning är WSP ledande när det gäller att hantera sektorsövergripande projekt och vi kan leverera en mängd tekniska tjänster, från inledande anläggningsförvärv via planeringsprocessen fram till konstruktions- och leveransfasen. Inom produktionen har vi också erfarenhet av avancerad automatiserad produktion med kompetenser som inkluderar processtyrning och maskinteknik.

Som ett internationellt företag med många kompetensområden kan vårt stora kunnande inom projektledning och vår expertis inom teknik och miljö bidra till dina projekt, oavsett storlek och plats.