Vi vet att landskapsarkitektur gör skillnad och att vår kompetens berikar våra projekt. Som Sveriges största arbetsgivare till landskapsarkitekter och landskapsingenjörer skapar vi miljöer för upplevelse. Oavsett om du vistas eller färdas påverkas du av det som med enkla ord kallas för livet mellan husen. Landskapsarkitektur är dock så mycket mer och därför vet vi att ständig utveckling krävs för att driva vårt arbete framåt i en kreativ process för ett hållbart samhälle.


Sektor

Tjänst

 • Stadsutveckling
 • Ljusdesign
 • Järnväg – design och projektering
 • (Se alla)


img-Landskapsarkitektur

Vi på WSP vet att landskapsarkitektur gör skillnad och vi tror på att vår kompetens kan berika våra projekt. Som Sveriges största arbetsgivare till landskapsarkitekter och landskapsingenjörer med cirka 90 medarbetare skapar vi miljöer för upplevelse. Oavsett om du vistas eller färdas påverkas du som människa av det som med enkla ord kallas för livet mellan husen. Landskapsarkitektur är dock så mycket mer än bara livet mellan husen och därför vet vi att ständig utveckling krävs för att driva vårt arbete framåt i en kreativ process för ett hållbart samhälle. 

WSP är Sveriges största arbetsgivare för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Tillsammans har vi ett stort kunnande inom en rad olika kunskapsområden såsom utbildning, rekreation och hälsa, stadsmiljöer, järnväg, väg, handel, kontor, bostäder och förvaltning. Vi arbetar från de tidiga skedena med tävlingar, inventeringar, analyser till komplexa projekteringar fram till den färdiga anläggningen. Vi vet att vårt engagemang och vår goda kunskap inom gestaltning och vårt starka tekniska kunnande är en garanti för att leverera goda produkter till våra beställare. 

Hos oss arbetar både seniora specialister och mer juniora medarbetare. För oss är det viktigt att arbeta i team och att lära av varandra, både för att vara en bra arbetsgivare och att kunna erbjuda den bästa lösningen till våra kunder. 
Vi sätter stort värde i att förstå våra kunders behov och vi månar om att hitta bra samarbeten både internt och externt tillsammans med kunder och samarbetspartners. För oss är det viktigt att alla utvecklas och känner trygghet i arbetet. Vi har erfarenhet av att leda både mindre och större projekt där vi tar ett helhetsansvar. 

Vår vision är att skapa hållbar landskapsarkitektur utifrån ett gestaltningsperspektiv såväl som socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv. Vi är stolta medarbetare och tror på samarbete som arbetsmetodik. Vi vet att vi kan göra skillnad tillsammans. 
 

WSP kan hjälpa till med:

 • Ekosystemtjänster
 • Dagvattenutredningar
 • Växtkomposition och trädbedömningar
 • Tillgänglighetsinventeringar 
 • Barnkonsekvensanalyser
 • Kulturmiljöutredningar
 • Gröna besiktningar
 • Produktutveckling
 • Multidisciplinär uppdragsledning
 • Gestaltning
 • Projektering
 • Grönytefaktorn