Den gröna omställningen - dags att gå från planering till handling

Sverige befinner sig i en historisk förändring, en ny industriell revolution, där nya utmaningar blandas med nya möjligheter. Förändringen är driven av miljömål, digitalisering, elektrifiering och en grön nyindustralisering. Behovet av el ökar markant samtidigt som förnybara energikällor som sol, vind och vatten ska stå för en allt större del av elproduktionen. 

Blixtkraftverk, är det framtiden?

Ta del av vårt samlade material om hur vi löser framtidens energiekvation.

Läs mer