Det är dags att framtidssäkra Sveriges vattenförsörjning

Sveriges VA-system har tjänat oss väl, men är i dag gamla och eftersatta. Systemen behöver förnyas och klimatanpassas, men vi behöver framför allt tänka nytt. Vi blir allt fler och den största folkökningen sker i de tre storstadslänen, vilket ställer nya och höga krav på de växande städerna. Trycket på VA-systemen ökar för varje år, och det är dags att skyndsamt framtidssäkra Sveriges vattenförsörjning. Här kan vi på WSP spela en stor roll för att vända samhällsutmaningen till en möjlighet.

Alla delar av branschen, såväl VA-huvudmän, entreprenörer och konsulter, drar i samma kompetenser, och är tillsammans beroende av att hitta sätt att nyttja kompetensbasen på bästa sätt.

Skribent

Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
Henrik Andersson
CRC-ansvarig WSP Samhällsbyggnad
Sverige