Gatan, kvarteret och friluftsområdet – så har pandemin påverkat önskan om den gröna staden

De trender vi kunde ana i början på pandemin, som indikerade att vår vistelse i grönområden ökat, står fortsatt starka. Slutsatsen man kan dra är att det därför kommer finnas en stor efterfrågan från allmänheten och fortsatt högt tryck på den här typen av platser för en lång tid framöver. 

""

Pandemin har gjort mig medveten om hur viktigt det är med parker och grönområden i min närmiljö. 

Pandemin har gjort mig medveten om hur viktigt det är med parker och grönområden i min närmiljö.
Pandemin har fått dem att inse hur viktigt det är att det finns platser där man kan ses och interagera med andra människor.
""

Vad av följande tycker du är viktigast att ha tillgång till i ditt närområde? 

""
""


Freija Carlstén
Gruppchef, Landskapsarkitektur
Sverige


Relaterade teman och taggar