Regionernas kamp 2020

Hur ska vi förstå utvecklingen i Sveriges kommuner? Årets upplaga av Regionernas kamp har ett särskilt fokus på coronapandemins effekter på våra kommuner.


Ambitionen är också att ha ett framtidsperspektiv – vilka megatrender pågår i världen och vad får det för policyimplikationer för våra kommuner?

Meritvärde i årskurs 9 är 210 för pendlingskommun nära mindre stad jämfört med 239 för pendlingskommun nära storstad.
Andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv i Stockholm (41 %), vilket är högst andel av Sveriges kommuner (genomsnittet ligger på 11 %).
Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA: Gällivare levererar bäst med 76 procent sysselsatta (58 % är snittet i landet).
Över 4 av 10 personer är äldre än 55 år i våra landsbygdskommuner.
Mattias Frithiof
Sektionschef Samhällsutveckling
Sverige