Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna

Ensamhet i städerna låter som en paradox, men är verklighet för många. Siffror från SCB visar att omkring 290 000 personer i Sverige är socialt isolerade, och var sjätte person upplever att de inte har någon nära vän. Ensamhet och dess effekter på enskilda individer och på samhället i stort är komplexa frågor. Därför krävs samarbete mellan olika organisationer och olika discipliner för att hitta bra lösningar. 

Ensamhet påverkar så väl enskilda individer som samhället i stort mycket negativt, och det är dags att vi tar problemet på allvar.

Exception details:
Rendering: Person Teaser
Placeholder: /page-layout/section-{530BE6E6-AC75-406F-B6F0-C782175746E5}-0/col-narrow-1-{74C5275C-F62E-4CF8-BD26-411DA777B0EF}-0
Controller: PersonWsp
Action: PersonTeaser
Message: Value cannot be null. Parameter name: item


Relaterade teman och taggar