Trängsel, mötesplatser och ensamhet

Så ser vi på stadslivet efter pandemin.


Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-4

Pandemin har medfört en starkare gemenskap bland människor i mitt närområde.
Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-5

Pandemin har fått mig att inse hur viktigt det är att det finns platser där man kan ses och interagera med andra människor.
Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-1

Händer det att du känner dig ensam?

Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-2

Utgör ensamheten ett problem för dig?

Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-3

Den sociala distanseringen gör att jag känner mig mer ensam.

Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-6

Innan pandemin, upplevde du att resa med kollektivtrafik bidrog till nya och/eller bättre sociala kontakter med människor i ditt närområde?

Freija Carlstén
Gruppchef, Landskapsarkitektur
Sverige
Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-7

Pandemin har gjort mig medveten om hur viktigt det är med parker och grönområden i min närmiljö.

Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-8

Har pandemin gjort att du upptäckt nya utflyktsmål/områden i din närhet?

Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
Sverige
Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-9

Pandemin har gjort att jag i framtiden vill bo mindre tätbefolkat/mer lantligt.

Sa-ser-vi-pa-stadslivet-efter-pandemin-diagram-10

Jag upplever mindre stress i mitt liv nu än innan pandemin.