Vårt vatten: Skiter vi i dricksvattnet?

Med rör som är uppemot 100 år gamla och reningsverk anpassade för det Sverige som fanns på 50-talet står vi inför ett vägval. Hur ska vi på bästa sätt använda det vatten som finns, räcker vattnet till hela landet? Och har vi verkligen råd att skita i det dricksvatten som fyller våra toaletter?

Utsläpp av vatten i havet från reningsverk

Att förhindra en total kollaps av reningsverk är ett av alla vatten- och avfallsorganisationers viktigaste mål. Verken ska vara i ett sådant skick att det inte ska kunna hända. Men visst kan det hända, eftersom även våra system i vissa fall är underdimensionerade och slitna.
Jens Morän sektionschef, WSP
Man granskar smutsigt vatten i ett provglas

På WSP arbetar vi i dag med flera olika tekniker som gör att läkemedelsrester bryts ner, såsom ozon och aktivt kol.
Jens Morän sektionschef, WSP
De svenska vatten- och avloppssystemen behöver uppgraderas och det behövs tas ett större helhetsgrepp kring dessa frågor. Eftersom inga vattenresurser är oändliga hjälper vi kommuner och kommunala bolag att prioritera, så att de får störst effekt och bäst nytta för sina investerade skattemedel.
Jens Morän sektionschef, WSP