Vi måste prata kompensation för att nå hela vägen

I en ny utredning om vägen till klimatneutralitet som WSP har gjort på uppdrag av Trafikverket konstateras att anläggningsbranschen kan bidra till snabba utsläppsminskningar av växthusgaser. Vi ser att redan till 2030 finns möjlighet att kunna nå utsläppsminskningar på 70 procent inom vägprojekt, och 60 procent inom järnvägsprojekt.


Skribent

Stefan Uppenberg
Hållbarhetskonsult
Sverige