WSP erbjuder bred och kvalificerad rådgivning inom logistik. Våra logistikkonsulter agerar som experter, rådgivare, analytiker, utredare, processledare och projektledare inom logistikområdet. Vi arbetar alltid nära våra kunder, ofta i tidiga skeden, från förstudier till genomförande och implementation. Vårt oberoende innebär att vi alltid ser till kundernas bästa och beaktar deras problem, krav och önskemål och vi strävar alltid mot de bästa och mest hållbara logistiklösningarna. 

Våra kunder är privata företag, kommuner, regioner, myndigheter och organisationer med behov av logistiklösningar och logistikutveckling. Vi arbetar med att kartlägga och analysera flöden, utvecklar strategier och identifierar åtgärder för att förbättra och effektivisera processer och arbetssätt. Vi gör logistikplaner för infrastrukturprojekt, tar fram kravspecifikationer och upphandlingsunderlag samt erbjuder projektledning. 

Genom vår breda kompetens och samlade erfarenhet har vi ett brett kompetenserbjudande. Vi arbetar med logistik inom transportsektorn, produktion och lager, industri, infrastrukturprojekt, handel, energianläggningar, sjukhus med mera. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där kompetens och kunskap från hela WSPs globala organisation kommer till sin rätt inom bland annat:

 • Godsflödesanalyser/transportutredningar
 • Infrastruktur för gods
 • Intermodala transporter 
 • Järnväg 
 • Lokaliserings- och marknadsanalyser
 • Omvärldsanalyser, trender
 • Processledning
 • Anläggningsstruktur
 • Internlogistik och lager
 • Verksamhetsutveckling
 • Materialhantering
 • Layout
 • Citylogistik
 • Sjukhuslogistik
 • Simulering
 • Facility Management
 • Supply Chain Management
 • Kravställning, förfrågningsunderlag
 • Upphandling

Exempel på kunder:

 • Industrier
 • Lager och terminaler
 • Speditörer/transportörer
 • Operatörer
 • Hamnar
 • Flygplatser
 • Sjukhus
 • Myndigheter och organisationer
 • E-handel
 • Kommuner och regioner
 • Kraftvärmeverk och energianläggningar
 • Återvinningsindustri
 • Köpcentrum och gallerior
 • Fonder och investerare