Utan vatten ökar risken för ekologisk kollaps

Fungerande ekosystem bidrar till ett mer stabilt klimat. Biologisk mångfald är en överlevnadsfråga för människan. Båda hotas av den ökade risken för vattenbrist och översvämningar. Därmed hotas också vårt framtida liv på planeten. 

Vi arbetar med att framtidssäkra de här frågorna varje dag.
Jonas Rune avdelningschef och biolog, WSP
Globalt sett finns det många utmaningar när det gäller miljöhänsyn. Västvärlden har många gånger exporterat sina miljöproblem till andra delar av världen. Men eftersom ekosystemen hänger ihop över hela jorden kommer problemen så småningom att komma tillbaka till oss.
Jonas Rune avdelningschef och biolog, WSP
Bi samlar näktar

Kvinna tar vattenprov från ett vattendrag

Men vi brukar inte leta efter misstänkta groddjur när vi gör artinventeringar utan nöjer oss med spåren av dem.
Jonas Rune avdelningschef och biolog, WSP
Rör under väg så små vilda djur kan passera

Passage för vilda djur. Foto: David Sailors

WSPs medarbetare plockar musslor för att flytta dem iförda våtdräkter

Ullhandskrabban är en av världens hundra mest invasiva arter. Den kom till Sverige första gången på 1930-talet och gör stor skada i den svenska naturen.
Traktor som bryter sten frisätter kväve