Framtidssäkra urbana system kräver långsiktiga beslut

I WSPs globala undersökning av hur väl rustade världens storstäder är för framtiden blev medelbetyget för urbana system jämförelsevis lågt. För att framtidssäkra system för energi, vatten, avlopp och avfall kan samhället behöva nya principer för långsiktigt beslutsfattande. 

Allmänhetens motstånd mot investeringar i systemen är ofta stort – människor vill inte ha kraftledningar inpå knuten eller bo granne med ett reningsverk eller en avfallsförbränningsanläggning.
Maria Brogren chef hållbarhet och innovation WSP Sverige
Tunnelbana i Stockholm

Foto: Erling Baasen Eide