Hinder för elektrifiering

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045. De senaste åren har förväntningarna på elektrifieringen ökat för att nå detta mål, och flera scenarier pekar på ökad efterfrågan på el, och det på relativt kort tid.