Pensionsmässigt elnät i en allt mer elektrifierad värld

Sverige har ett av världens äldsta elnät. De äldsta ledningarna är uppemot 80 år gamla och utgör ändå grunden för vår elektrifierade vardag. För att trygga elen för kommande generationer pågår det just nu en rekordstor satsning på vårt elsystem där nytt stamnät ska byggas från norra till södra Sverige. 

Det är på något sätt lättare att ta till sig frågor som vatten och värme som man både ser och känner. Elen ska bara finnas där och göra så att allting fungerar i vår vardag och man märker inte hur viktig den är förrän den inte finns där längre.
Anna Isenberg Sektionschef Elkraft och energiexpert, WSP
Det behövs en långsiktig planering och en aktör som är övergripande ansvarig för denna. I dag har flera olika aktörer ansvar för olika delar av elsystemet och det saknas en långsiktighet.
Anna Isenberg Sektionschef Elkraft och energiexpert, WSP
Något som behöver ses över är tillståndsprocesserna och även arbetsprocesserna. I dag kan det ta uppemot tio år att få till en ny elledning, en lång tid för ett redan ansträngt elnät.
Anna Isenberg Sektionschef Elkraft och energiexpert, WSP

Bubbellagring, är det framtiden?

Ta del av vårt samlade material om hur vi löser framtidens energiekvation.

Läs mer

Anna Isenberg
Sektionschef Elkraft och energiexpert
Sverige