WSP är först i Sverige med att testa en kombination av nya metoder för att utreda risken för ånginträngning av klorerade lösningsmedel i bostadshus.
Luftmätningsmaskin som i realtid visar förekomsten av klorerade föroreningar

Kontinuerliga luftmätningar genomfördes, som i realtid går att läsa av för att se variationer av klorerade föroreningar.
Föroreningshund som markerar förekomst av klorerade föroreningar

En av föroreningshundarna som användes i projektet, som markerar förekomst av klorerade föroreningar.


Plats

  • Sverige

Projektstatus

  • Pågående