WSP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland sammanställt och analyserat underlag för att utveckla och uppdatera bevarandeplanerna för länets Natura 2000-områden med hänsyn till prioriterade marina bevarandevärden utifrån en adaptiv förvaltningsmetodik.Plats

  • Västernorrland, Sverige

Projektstatus

  • Avslutat 2019
img-bevarandeplan-karta
Fintrådiga alger på havets botten.

Diverst samhälle av fintrådiga alger på ca 2 m djup.

Blåmusslor på havets botten.

Blåmusslor på häll vid ca 19 m djup.