I Sverige är vi 4200 medarbetare som agerar från 40 kontor runt om i landet. Verksamheten leds genom åtta affärsområden samt ett antal supportfunktioner. Huvudkontoret finns i Stockholm.

 

Håkan Danielsson

Vd

Håkan Danielsson

Läs mer

Håkan Danielsson är vd för WSP Sverige sedan januari 2020. Håkan rekryterades till WSP 2013 som affärsområdeschef för WSP Byggprojektering. Därefter var han affärsområdeschef för WSP Systems mellan 2017-2019. Sedan 2015 har Håkan representerat WSP Nordics i den globalt överskridande sektorn Properties and Buildings. Håkan är högskoleingenjör och har en gedigen bakgrund inom byggkonstruktion. Han har haft olika chefsroller under de senaste två decennierna, bland annat på Ramboll och Scandiakonsult.

Mickey Johansson

Vice vd

Mickey Johansson

Läs mer

Mickey Johansson är vice vd och kom till WSP 2000. Tidigare har Mickey bland annat varit operativ chef för den svenska verksamheten och ansvarig för WSPs projektledningsverksamhet samt bolagsgemensam affärsutveckling. Han har en civilingenjörsutbildning och en doktorsexamen från Chalmers Tekniska Högskola, där han också haft en tjänst som adjungerad professor. Under sin karriär har Mickey tidigare drivit innovationsbolag samt innehaft olika chefsroller på Caran.

charlotta-jarnstedt-530x530

Chefsjurist

Charlotta Järnstedt

Läs mer

Charlotta Järnstedt är chefsjurist på WSP och rekryterades 2016. Charlotta har stor erfarenhet av förvärv och sammanslagningar. Charlotta examinerades från Lund 2008 och innan WSP arbetade hon på advokatfirman Vinge och hon har även arbetat med H&M och Apoteket Omstrukturering AB.

Maria Lindfelt

HR- och Kommunikationsdirektör

Maria Lindfelt

Läs mer

Maria Lindfelt är HR- och kommunikationsdirektör på WSP. Maria rekryterades 2016 till WSP och kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Capgemini. Hon har en examen i PA från Uppsala Universitet och har lång erfarenhet av HR-frågor, bland annat från IBM. Maria har också studerat journalistik och media vid JMK i Stockholm. 2015 och 2019 blev hon utsedd till Årets personaldirektör.

Eva Aspengren

Ekonomidirektör

Eva Aspengren

Läs mer

Eva Aspengren är CFO på WSP Sverige och WSP Norden och rekryterades 2011. Innan WSP kommer Eva närmast från Cap Gemini där hon var ekonomidirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete med ekonomi i konsultbolag både i Sverige och utanför Sveriges gränser.

Arnold Stifors

Försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör

Arnold Stifors

Läs mer

Arnold Stifors är försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör för WSP sedan 2015. Under sin karriär har Arnold innehaft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling såväl som linjeansvar i en global miljö. Han har tidigare verkat i ledande roller som Vice President inom Capgemini och Partner på Accenture. Senast kom han från den danska koncernen EG A/S där han var divisionsdirektör.

Anna Lundman

Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad

Anna Lundman

Läs mer

Anna Lundman är affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Anna tog examen 1993 vid KTH som civilingenjör väg och vatten. Hon rekryterades till WSP 2018 och kom då närmast från en tjänst som underhållsdirektör på Trafikverket. Anna har en bred erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledande roller på beställarsidan, bland annat som projektchef men även som konsult och entreprenör. 

Mattias Hörling

Affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling

Läs mer

Mattias Hörling är affärsområdeschef för WSP Bro och Vattenbyggnad och rekryterades 2018 till WSP. Mattias tog examen 2001 vid KTH som civilingenjör väg och vatten, bärande konstruktioner och kommer närmast från en tjänst som vd för VR-Track Sweden AB. Mattias har bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och konsultbranschen bland annat från olika chefsroller hos Reinertsen och Sweco Management.

Fredrik Bergström

Affärsområdeschef WSP Advisory

Fredrik Bergström

Läs mer

Fredrik Bergström är affärsområdeschef för WSP Advisory och rekryterades 2008 till WSP. Fredrik, som är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan, kom närmast från HUI, Handelns Utredningsinstitut, där han var vd. Han är en ledare med en stark utredningsbakgrund och ett brett intresse för samhällsfrågor. Fredrik har haft ett särskilt fokus på konkurrensfrågor, ekonomisk tillväxt samt utvärdering av näringspolitiska insatser. Han har även stor erfarenhet av marknads- och konsekvensanalyser av detaljhandeln.

Gunnar Linder chef för WSP Systems.

Affärsområdeschef WSP Systems

Gunnar Linder

Läs mer

Gunnar Linder är affärsområdeschef för WSP Systems och har varit inom bolaget sedan 1988. Han började sin resa på WSP som biträdande elingenjör och har därefter vuxit in i ledande befattningar, bland annat som regionchef för WSP Systems. Gunnar är också Sveriges representant i WSPs globala satsning inom hälso- och sjukvård.

Kristina Englund

Affärsområdeschef WSP Environmental

Kristina Englund

Läs mer

Kristina Englund är affärsområdeschef för WSP Environmental. Kristina rekryterades till WSP 2014, då som sektionschef för Miljömanagement, och tillträdde som chef för WSP Environmental 2017. Kristina har lång erfarenhet från konsultbranschen och har haft ledande roller, bland annat hos ÅF, Hifab och Ramboll.

Mårten Sandell

Affärsområdeschef WSP Byggprojektering

Mårten Sandell

Läs mer

Mårten Sandell är affärsområdeschef för WSP Byggprojektering och rekryterades 2013 till WSP. Mårten började som avdelningschef för WSP Byggprojektering Väst, fick 2015 en roll som regionchef i Syd och tillträdde som affärsområdeschef för WSP Byggprojektering 2017. Mårten är civilingenjör Väg- och vattenbyggnad från Chalmers och har en bakgrund från produktion och projektering inom Skanska. 

Annika Hofsten Selin

Affärsområdeschef WSP Management

Annika Hofsten Selin

Läs mer

Annika Hofsten Selin är affärsområdeschef för WSP Management. Annika rekryterades till WSP 2014 och har fram till oktober 2019, då hon tillträdde nuvarande tjänst, arbetat med affärsutveckling och försäljning på affärsområdet Samhällsbyggnad samt på företagsnivå. Annika är högskoleingenjör från KTH och har haft olika chefsroller under de senaste 20 åren, bland annat på Vectura och Statoil.


Vår globala ledning

WSPs huvudkontor är baserat i Montreal, Kanada.

WSPs globala ledning