I Sverige är vi 4100 medarbetare som agerar från 50 kontor runt om i landet. Verksamheten leds genom åtta affärsområden samt ett antal supportfunktioner. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Magnus Meyer

VD

Magnus Meyer

Läs mer

Magnus Meyer är vd för WSP Sverige och WSP Europe. Magnus rekryterades 2014 och har drivit en kraftig tillväxt- och förändringsresa för WSP.  Han har en civilingenjörsexamen från KTH och avlade en teknologie licentiatexamen i Byggande och Informationsteknologi 1994. Magnus har arbetat som Teknisk attaché i Los Angeles affärsområdeschef på Ljungberggruppen, ansvarig för förvaltning och affärsutveckling inom GE Real Estate samt som vd i åtta år för Tengbomsgruppen, ett av Sveriges ledande arkitektföretag. 

Mickey Johansson

Operativ chef

Mickey Johansson

Läs mer

Mickey Johansson är ansvarig för projektledningsverksamheten på WSP och rekryterades år 2000. Därutöver har Mickey bland annat ansvarat för bolagsgemensam affärsutveckling och är sedan 2018 operativ chef för den svenska verksamheten. Han har en civilingenjörsutbildning och en doktorsexamen från Chalmers Tekniska Högskola, där han också haft en tjänst som adjungerad professor. Under sin karriär har Mickey tidigare drivit innovationsbolag samt innehaft olika chefsroller på Caran.

charlotta-jarnstedt-530x530

Chefsjurist

Charlotta Järnstedt

Läs mer

Charlotta Järnstedt är chefsjurist på WSP och rekryterades 2016. Charlotta har stor erfarenhet av förvärv och sammanslagningar. Charlotta examinerades från Lund 2008 och innan WSP arbetade hon på advokatfirman Vinge och hon har även arbetat med H&M och Apoteket Omstrukturering AB.

Maria Lindfelt

HR- och Kommunikationsdirektör

Maria Lindfelt

Läs mer

Maria Lindfelt är HR- och kommunikationsdirektör på WSP. Maria rekryterades 2016 till WSP och kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Capgemini. Hon har en examen i PA från Uppsala Universitet och har lång erfarenhet av HR-frågor, bland annat från IBM. Maria har också studerat journalistik och media vid JMK i Stockholm. 2015 blev hon utsedd till Årets personaldirektör.

Eva Aspengren

Ekonomidirektör

Eva Aspengren

Läs mer

Eva Aspengren är CFO på WSP Sverige och WSP Norden och rekryterades 2011. Innan WSP kommer Eva närmast från Cap Gemini där hon var ekonomidirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete med ekonomi i konsultbolag både i Sverige och utanför Sveriges gränser.

Arnold Stifors

Försäljningsdirektör

Arnold Stifors

Läs mer

Arnold Stifors är försäljningsdirektör på WSP och rekryterades 2015, då från den danska koncernen EG A/S där han var divisionsdirektör. Under sin karriär har Arnold innehaft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling, bland annat som Account Executive och försäljningsansvarig. Han har tidigare verkat i en global miljö med konsulttjänster inom Capgemini och Accenture där han haft ledande roller. 

anna-lundman

Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad

Anna Lundman

Läs mer

Anna Lundman är affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Anna rekryterades till WSP 2018 och kommer närmast från en tjänst som underhållsdirektör på Trafikverket där hon också ingått i ledningen. Under sina sammanlagt 15 år på Trafikverket har Anna bland annat varit projektledare vid Förbifart Stockholm och projektchef för Mälarbanan. 

Mattias Hörling

Affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling

Läs mer

Mattias Hörling är affärsområdeschef för WSP Bro och Vattenbyggnad och rekryterades 2018 till WSP. Mattias tog examen 2001 vid KTH som civilingenjör väg och vatten, bärande konstruktioner och kommer närmast från en tjänst som vd för VR-Track Sweden AB. Mattias har bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och konsultbranschen bland annat från olika chefsroller hos Reinertsen och Sweco Management.

Fredrik Bergström

Affärsområdeschef WSP Advisory

Fredrik Bergström

Läs mer

Fredrik Bergström är affärsområdeschef för WSP Advisory och rekryterades 2008 till WSP. Fredrik, som är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan, kom närmast från HUI, Handelns Utredningsinstitut, där han var vd. Han är en ledare med en stark utredningsbakgrund och ett brett intresse för samhällsfrågor. Fredrik har haft ett särskilt fokus på konkurrensfrågor, ekonomisk tillväxt samt utvärdering av näringspolitiska insatser. Han har även stor erfarenhet av marknads- och konsekvensanalyser av detaljhandeln.

Fredrik Hautau

Affärsområdeschef WSP Process

Fredrik Hautau

Läs mer

Fredrik Hautau är affärsområdeschef för WSP Process. Fredrik rekryterades till 2006 till WSP och har sedan dess haft ett antal olika ledande befattningar. Han är högskoleingenjör i Elektroteknik med inriktning automation från Chalmers Tekniska Högskola och har en tidigare bakgrund som filialchef på installationsföretaget Assemblin. 

Håkan Danielsson

Affärsområdeschef WSP Systems

Håkan Danielsson

Läs mer

Håkan Danielsson är affärsområdeschef för WSP Systems. Håkan rekryterades till WSP 2013, då till tjänsten som affärsområdeschef för WSP Byggprojektering, och tillträdde som affärsområdeschef för WSP Systems 2017. Håkan är högskoleingenjör och har en gedigen bakgrund inom byggkonstruktion. Han har haft olika chefsroller under de senaste 18 åren, bland annat på Ramboll och Scandiakonsult.

Jeanette Reuterskiöld

Affärsområdeschef WSP Management

Jeanette Reuterskiöld

Läs mer

Jeanette Reuterskiöld är affärsområdeschef för WSP Management och rekryterades till WSP i oktober 2018. Jeanette har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen med erfarenheter från entreprenad- och konsultbranschen, samt varit vd för Hifab och Arcona. Hon sitter i dag som styrelseordförande för Sweden Green Building Council, samhällsbyggnadsbranschens arena för hållbarhetsfrågor och miljöcertifieringar av fastigheter. 

Kristina Englund

Affärsområdeschef WSP Environmental

Kristina Englund

Läs mer

Kristina Englund är affärsområdeschef för WSP Environmental. Kristina rekryterades till WSP 2014, då som sektionschef för Miljömanagement, och tillträdde som chef för WSP Environmental 2017. Kristina har lång erfarenhet från konsultbranschen och har haft ledande roller, bland annat hos ÅF, Hifab och Ramboll.

Mårten Sandell

Affärsområdeschef WSP Byggprojektering

Mårten Sandell

Läs mer

Mårten Sandell är affärsområdeschef för WSP Byggprojektering och rekryterades 2013 till WSP. Mårten började som avdelningschef för WSP Byggprojektering Väst, fick 2015 en roll som regionchef i Syd och tillträdde som affärsområdeschef för WSP Byggprojektering 2017. Mårten är civilingenjör Väg- och vattenbyggnad från Chalmers och har en bakgrund från produktion och projektering inom Skanska. 


Vår globala ledning

WSPs huvudkontor är baserat i Montreal, Kanada.

WSPs globala ledning