I Sverige är vi 4100 medarbetare som agerar från 50 kontor runt om i landet. Verksamheten leds genom åtta affärsområden samt ett antal supportfunktioner. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Magnus Meyer

VD

Magnus Meyer

Läs mer

Magnus Meyer är vd för WSP Sverige och WSP Norden. Han har en civilingenjörsexamen från KTH och avlade en teknologie licentiatexamen i Byggande och Informationsteknologi 1994. Magnus har arbetat som Teknisk attaché i Los Angeles affärsområdeschef på Ljungberggruppen, ansvarig för förvaltning och affärsutveckling inom GE Real Estate samt som vd under åtta år i Tengbomsgruppen, ett av de ledande arkitektföretagen i Skandinavien. Magnus Meyer kom till WSP 2014 och har drivit en kraftig tillväxt- och förändringsresa för WSP. 

Mickey Johansson

Operativ chef

Mickey Johansson

Läs mer

Mickey Johansson har varit anställd på WSP sedan 2000. Sedan starten har Mickey varit ansvarig för bolagets projektledningsverksamhet, därutöver har han bland annat ansvarat för bolagsgemensam affärsutveckling och är sedan 2018 operativ chef för den svenska verksamheten. Han har en civilingenjörsutbildning och en doktorsexamen från Chalmers Tekniska Högskola där han också haft en tjänst som adjungerad professor. Under sin karriär har Mickey tidigare drivit innovationsbolag samt innehaft olika chefsroller på Caran.

charlotta-jarnstedt-530x530

Chefsjurist

Charlotta Järnstedt

Läs mer

Charlotta Järnstedt rekryterades till WSP 2016 som chefsjurist. Charlotta har stor erfarenhet av förvärv och sammanslagningar. Charlotta är examinerad från Lund 2008 och har de senaste åren arbetat på advokatfirman Vinge och har även arbetat med H&M och Apoteket Omstrukturering AB.

Maria Lindfelt

HR- och Kommunikationsdirektör

Maria Lindfelt

Läs mer

Maria Lindfelt har en examen i PA från Uppsala Universitet och har lång erfarenhet av HR-frågor, bland annat från IBM. Maria har också studerat journalistik och media vid JMK i Stockholm. Maria kom till WSP 2016, närmast från en tjänst som HR-direktör på Capgemini. 2015  blev hon utsedd till Årets personaldirektör. 

Eva Aspengren

Ekonomidirektör

Eva Aspengren

Läs mer

Eva Aspengren är CFO på WSP Sverige samt WSP Norden. Eva kom till WSP 2011 och kommer närmast från Cap Gemini där hon var ekonomidirektör. Eva har lång erfarenhet av arbete med ekonomi i konsultbolag både inom och utom Sveriges gränser.

Arnold Stifors

Försäljningsdirektör

Arnold Stifors

Läs mer

Arnold Stifors har under sin karriär innehaft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling, bland annat som Account Executive och försäljningsansvarig. Han har tidigare verkat i en global miljö med konsulttjänster inom Capgemini och Accenture där han haft ledande roller. Han kom till WSP 2015, då från den danska koncernen EG A/S där han var divisionsdirektör. 

anna-lundman

Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad

Anna Lundman

Läs mer
Mattias Hörling

Affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling

Läs mer

Mattias Hörling kom till WSP i februari 2018. Affärsområdet WSP Bro & Vattenbyggnad innefattar allt från broteknik och hamnar till dammar och kanaler, vilket är ett område i stark tillväxt i och med alla infrastruktursatsningar som görs. Mattias tog examen 2001 vid KTH som civilingenjör väg och vatten, bärande konstruktioner och kommer närmast från en tjänst som VD för VR-Track Sweden AB. Mattias har bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och konsultbranschen bland annat från olika chefsroller hos Reinertsen och Sweco Management.

Fredrik Bergström

Affärsområdeschef WSP Advisory

Fredrik Bergström

Läs mer

Fredrik Bergström kom till WSP 2008 som affärsområdeschef för Analys & Strategi. Sedan 2018 är han affärsområdeschef för WSP Advisory, en utredningsverksamhet med inriktning på transport och infrastruktur samt samhälls- och stadsutveckling. Fredrik, som är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan, kom närmast från HUI, Handelns Utredningsinstitut, där han var VD sedan 2001. Fredrik är en ledare med en stark utredningsbakgrund och ett brett intresse för samhällsfrågor. Han har haft ett särskilt fokus på konkurrensfrågor, ekonomisk tillväxt samt utvärdering av näringspolitiska insatser. Fredrik har även stor erfarenhet av marknads- och konsekvensanalyser av detaljhandeln. Fredrik håller ett stort antal föredrag årligen. Återkommande teman är konjunkturutveckling, omvärldsanalys, förändringar inom handeln, transportsektorn och tjänstenäringarna.

Fredrik Hautau

Affärsområdeschef WSP Process

Fredrik Hautau

Läs mer

Fredrik Hautau kom till WSP 2006 och har sedan dess haft ett antal olika ledande befattningar. Fredrik är högskoleingenjör i Elektroteknik med inriktning automation från Chalmers Tekniska Högskola och har en tidigare bakgrund som filialchef på installationsföretaget Assemblin. 2018 tillträdde han som affärsområdeschef för WSP Process, en verksamhet som erbjuder avancerade konsulttjänster med fokus på förbättrade effektivitetsprocesser inom industri- och energisektorn.

Håkan Danielsson

Affärsområdeschef WSP Systems

Håkan Danielsson

Läs mer

Håkan Danielsson rekryterades som affärsområdeschef för WSP Byggprojektering 2013. Affärsområdet växte under Håkan Danielsson tid som affärsområdeschef från 350 till över 500 medarbetare och med en årlig tillväxt på drygt 10 procent. 2017 tillträdde Håkan som affärsområdeschef för WSP Systems med verksamhet över hela landet och drygt 700 medarbetare. Affärsområdet arbetar med allt som rör el, IT, tele, automation och VVS i tidiga skeden med installationssamordning och CAD-samordning för att minimera störningar i projekten. Håkan är högskoleingenjör och har en gedigen bakgrund inom byggkonstruktion. Han har haft olika chefsroller under de senaste 18 åren, bland annat på Ramböll och Scandiakonsult. 

Jeanette Reuterskiöld

Affärsområdeschef WSP Management

Jeanette Reuterskiöld

Läs mer

Jeanette rekryterades till WSP i oktober 2018. Affärsområdet WSP Management innefattar projektledning och programledning och har ca 460 medarbetare runt om i landet. Hon har lång erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen med erfarenheter från entreprenad- och konsultbranschen och tidigare varit vd för Hifab och Arcona. Jeanette sitter idag som styrelseordförande för Sweden Green Building Council som är samhällsbyggnadsbranschens arena för hållbarhetsfrågor och miljöcertifieringar av fastigheter.

Kristina Englund

Affärsområdeschef WSP Environmental

Kristina Englund

Läs mer

Kristina Englund rekryterades till WSP 2014 som sektionschef för Miljömanagement. Kristina har lång erfarenhet från konsultbranschen och har haft ledande roller, bland annat hos ÅF, Hifab och Ramböll. 2017 tillträdde hon som chef för WSP Environmental, ett affärsområde med bred kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till samhällsbyggnad och industri. Det omfattar allt från kvalificerade konsulttjänster i form av strategiska och tekniska helhetslösningar, till mindre specialiserade punktinsatser. 

Mårten Sandell

Affärsområdeschef WSP Byggprojektering

Mårten Sandell

Läs mer

Mårten Sandell kom till WSP som avdelningschef för WSP Byggprojektering Väst 2013. 2015 fick han en roll som regionchef i Syd och 2017 tillträdde han som affärsområdeschef för Byggprojektering. Mårten Sandell är civilingenjör Väg- och vattenbyggnad från Chalmers och har en tidigare bakgrund från produktion och projektering inom Skanska. Affärsområdet WSP Byggprojektering är Sveriges ledande konsult inom byggnadskonstruktion, byggnadsteknik och byggadministration inom hus-, industri och anläggningsbyggnader. 


Vår globala ledning

WSPs huvudkontor är baserat i Montreal, Kanada.

WSPs globala ledning