Ensam i en sjuk värld

Ofrivillig ensamhet var ett växande samhällsproblem redan innan Covid-19. Nu finns tydliga tecken på att situationen ytterligare försämrats för många av de som var utsatta innan pandemin. Också gruppen ofrivilligt ensamma förväntas nu öka i samhället.

Många studenter och unga som bytt jobb och flyttat till en ny stad upplever många gånger ofrivillig ensamhet innan de hunnit etablera sig och skapat ett kontaktnät. Många utrikesfödda upplever precis samma sak.
Helena Klintström Ansvarig hållbar stadsplanering på WSP

Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige